Du imiterar identitenten hos användaren {{ navbar.userContext.user.name }}. Använd dessa funktioner med stor försiktighet. Logga ut från användaren.

{{navbar.userContext.district.name}}